Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Direktor gre na službeno pot v Združene države Amerike. S sklepom in izdanim potnim nalogom mu pripada predujem za službeno pot.

Družba je kupila pri svoji poslovni banki 10.000 $ (1 $ = 1,4253 €) in jih nakazalo na osebni TRR direktorju. Po vrnitvi s službene poti je blagajničarka obračunala stroške in ugotovila, da so dejanski stroški 8.200 $. Direktor je preveč prejet predujem v višini 1.800 $ vrnil v blagajno. Družba je ameriške dolarje prodala svoji poslovni banki, katera ji je plačilo izvršila na TRR. Nakupni tečaj 1 $ = 1,4096 €.

Zap. štev. Kategorija Konto Debet Kredit
1 Izplačilo akontacije      
  Ostale kratkoročne terjatve 165 14.253  
  Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110   14.253
2 Obračun stroškov na službene potovanju      
  Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 414 11.687,46*  
  Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110 2.565,54**  
  Ostale kratkoročne terjatve 165   14.253
3 Prodaja ameriških dolarjev banki      
  Ostale kratkoročne terjatve 165 2.565,54  
  Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110   2.565,54
4 Nakazilo od banke      
  Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110 2.537,28  
  Odhodki iz drugih finančnih obveznosti 743 28,26***  
  Ostale kratkoročne terjatve 165   2.565,54

*8.200 $ * 1,4253 €. Na analitične konte knjižimo dnevnice, nočitev, letalsko karto ipd.
**1.800 $ * 1,4253 €
***v primeru pozitivnih tečajnih razlik je postopek knjiženja enak, razen konta 743 se uporabi konto 773

Direktor gre na službeno pot v Združene države Amerike. Z sklepom in izdanim potnim nalogom mu pripada predujem za službeno pot. Družba je kupila pri svoji poslovni banki 10.000 $ (1 $ = 1,4253 €) in jih izročila direktorju. Po vrnitvi s službene poti je blagajničarka obračunala stroške in ugotovila, da so dejanski stroški 14.000 $. Družba je kupila ameriške dolarje pri svoji poslovni banki, nakupni tečaj 1 $ = 1,4396 € in jih izplačala direktorju.

Zap. štev. Kategorija Konto Debet Kredit
1 Izplačilo akontacije      
  Ostale kratkoročne terjatve 165 14.253  
  Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110-1   14.253
2 Nakup ameriških dolarjev      
  Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110   5.758,40*
  Denarna sredstva na računih, devizna 110-1 5.758,40  
3 Obračun stroškov na službene potovanju      
  Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 414 19.954,20**  
  Odhodki iz drugih finančnih obveznosti 743 57,20***  
  Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110-1   5.758,40
  Ostale kratkoročne terjatve 165   14.253

*4.000 $ * 1,4396 €
**14.000 $ * 1,4253 €. Na analitične konte knjižimo dnevnice, nočitev, letalsko karto ipd.
***v primeru pozitivnih tečajnih razlik je postopek knjiženja enak, razen konta 743 se uporabi konto 773

Komentarje lahko dodajo le naročniki.

Naročite priročnik Knjižbe za računovodje:

e prirocnik

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font