Potni stroški - poročanje po izplačilu plače

31. 7. 2020

Vprašanje:

Obstaja razlaga glede predložitve obrazca REK za potne stroške, da moramo stroške, ki jih plačamo do plače poročati skupaj s plačo, ostalo pa do konca meseca. Po katerem zakonu je ta razlaga?

V pravilniku o vsebini in obliki 32/13 piše samo »Če so dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, izplačani samostojno, izplačevalec predloži individualne podatke iz obračuna davčnih odtegljajev, na zbirnem Obračunu davčnih odtegljajev pa izpolni le podatke o izplačevalcu in podatke o vrsti dohodka. O teh dohodkih, se poroča enkrat mesečno, skupno za vse dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, najkasneje zadnji dan meseca, v katerem so bili izplačani«.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.