Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Knjiženje poslovnih dogodkov

Med biološka sredstva − osnovno čredo podjetja ali kmetje lahko razvrstijo živali, ki se jih uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ter se bodo po pričakovanju uporabljale v več kot enem obračunskem obdobju (na primer govedo za pridobivanje mleka, ovce za pridobivanje volne, plemenske živali, konje za tečaje jahanja, pse čuvaje in podobno).
 
Biološka sredstva, ki se jih uporablja v kmetijski dejavnosti, se meri po pošteni vrednosti, zmanjšani za ocenjene stroške prodaje. Če se poštene vrednosti ne more zanesljivo določiti na dan začetnega pripoznanja, se sredstvo izkaže po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in oslabitve. Če se kasneje pošteno vrednost zanesljivo določi, se meri po pošteni vrednosti, zmanjšani za ocenjene stroške v trenutku prodaje.
 
Kmet je nabavil konja, ki mu bo v pomoč pri izvajanju kmetijske dejavnosti. Nabavna vrednost konja je 8.800 evrov brez 9,5‐odstotnega DDV, ocenjeni odvisni stroški pri nakupu konja so 10‐odstotni. Amortizacijska stopnja je 10‐odstotna.
Kmet je namolzel 20.000 litrov mleka in ga je prodal 13.000 litrov po prodajani ceni 0,3 evra / liter brez 9,5‐odstotnega DDV. 7.000 kg ga bo uporabil za predelavo v sir.
Stroškovna vrednost predelave mleka je 4.000 evrov. Stroški, povezani s pridobivanjem mleka, so 3.000 evrov.
Količina mleka se ob začetnem prepoznavanju ovrednoti po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje v času pospravitve. To je izvirna vrednost ob začetnem prepoznavanju pridelave sira.

Kmet prodaja mleko po prodajni vrednoti 5.000 evrov brez 9,5‐odstotnega DDV in ne vodi zalog mleka, saj vse sproti proda.

Stroškovna vrednost je 4.000 evrov. Možno je mesečno knjiženje prodaje ali enkrat letno, ko se popiše stanje zalog mleka na dan bilance stanja. Uporaba mleka za lastne potrebe kmeta je 900 evrov.

Kmet sklene sponzorsko pogodbo z gasilskim društvom v vrednosti 800 evrov brez 22‐odstotnega DDV in gasilcem v takšni vrednosti podari bone za rabo v dobi šestih mesecev. Stroškovna vrednost je 600 evrov. Boni niso bili unovčeni, ker dobitniki ne pridejo dvigniti nagrade.

Kmet sklene sponzorsko pogodbo z gasilskim društvom v vrednosti 800 evrov brez 22‐odstotnega DDV in gasilcem v takšni vrednosti podari bone za rabo v dobi šestih mesecev. Stroškovna vrednost je 800 evrov. Vsi boni so unovčeni.

Kmet sklene sponzorsko pogodbo z gasilskim društvom v vrednosti 800 evrov brez 22‐odstotnega DDV in gasilcem v takšni vrednosti podari odojke. Vrednost odojkov na zalogi je 800 evrov.

Kmet je prenesel lastno zemljišče iz gospodinjstva v dejavnost po začetku opravljanja dejavnosti (zemljišče je pridobil kot fizična oseba pred opravljanjem registrirane dejavnosti). V vrednosti 20.000 evrov.

Prejeti so naslednji računi:

‐ storitve pri pripravi nasada so 5.000 evrov brez vključenega DDV,

- sadike in gnojila za 10.000 evrov brez vključenega 9,5‐odstotnega DDV,

- lastno delo, amortizacija mehanizacije, uporaba goriva je po interni kalkulaciji 4.000 evrov.

Jabolčni nasad je usposobljen za uporabo in ga bomo amortizirali po 7‐odstotni amortizacijski stopnji.

Stroški vzgoje nasada so 8.000 evrov. Ob letu polne rodnosti kmet obere 40.000 kg jabolk.

Poštena vrednost ob pospravitvi je 0,28 € / kg. Stroški prodaje so 0,03 € / kg.

Kmet je nabavil živino v vrednosti 3.500 evrov brez vključenega 9,5‐odstotnega DDV. Stroški pitanja v prvem letu znašajo 1.500 evrov brez vključenega 9,5‐odstotnega DDV. Stroški pitanja v drugem letu znašajo 1.000 evrov brez vključenega 9,5‐odstotnega DDV. Poštena vrednost pitancev se poveča za 800 evrov. Kmet je vse pitance prodal po 7.500 evrov brez vključenega 9,5‐odstotnega DDV.

V prvem letu je kmet pripravil zemljišče za sejanje pšenice. Stroški so bili 8.000 evrov. V naslednjem letu so nastali pri pšenici še stroški, kot so: storitve, žetev ipd. v vrednosti 3.000 evrov. Pridelal je 50.000 kg pšenice.

Stroškovna vrednost pšenice = 8.000 € + 3.000 € = 11.000 € / 50.000 =0,22 € / kg. Poštena vrednost ob pospraviti pšeničice je 0,35 € / kg. Prodali bomo 40.000 kg pšenice po pošteni vrednosti. Stroški prodaje so 0,05 € / kg.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font