Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Časovne razmejitve

Družba Vihar, d. o. o., se je odločila, da bo mesečno vračunala strošek reprezentance, saj je po izkušnjah preteklih let strošek visok in se pojavlja predvsem v pomladanskem in jesenskem času, ko je čas udeležbe na sejmih. Mesečno vračuna 300 € stroškov reprezentance. 

Družba Zajček, d. d., je na podlagi izkušenj preteklih let ocenila, da predstavljajo odvisni stroški nabave materiala 10 % od nakupne (fakturne) vrednosti materiala, ki je 350.000 €. Družba je dosegla tudi 4 % rabat in je zavezanka za obračun DDV.

Družba Vihar, d. o. o., je v začetku leta naredila predviden obračun regresa za letni dopust. Ker strošek regresa predstavlja za družbo veliko vrednost, se je odločila, da ga bo razmejila na šest mesecev in s tem prikazala realnejši mesečni rezultat poslovanja. Mesečno vkalkulira 15.000 €.

V januarju je družba Zajček d. d., glede na izkušnje preteklega leta začela mesečno vnaprej knjižiti 100 € predviden strošek naročnine na računovodsko revijo. Meseca maja je družba prejela račun v vrednosti 2.160 € z vključenim 9,5-odstotnim DDV za celotno leto.

Družba Vihar je v skladu s pogodbo s svojim kupcem izdala celotni račun za opravljeno storitev v vrednosti 84.000 € z vključenim 22-odstotnim DDV. Delo je opravljala sedem mesecev. Kupec je plačal račun v roku 120 dni.

Družba Vihar, d. o. o., je upravičena do150.000 € regresa za pogonsko gorivo, ki se uporablja v kmetijstvu. Zahtevek je vložila pri pristojnem upravnem organu.

Družba Zajček, d. d., je nabavila in plačala sodne koleke v vrednosti 2.500 €. Ob vložitvi tožbe je družba porabila za 200 € kolekov.

Družba Vihar, d. o. o., je prejela oktobra račun za reklamo od televizijske postaje, katera jo reklamira med predvajanjem programa. Vrednost računa je 120.000 € brez vključenega 22-odstotnega DDV. Račun je plačala iz TRR. Odloči se, da bo strošek razporedila na 6 mesecev.

Družba Zajček, d. d., je imela strošek registracije in zavarovanja osebnih vozil. Vrednost registracije znaša 200 € in zavarovanja 340 €. DDV, saj se ga obračuna. Zavarovanje in registracijo je plačala iz TRR.

Družba Vihar, d. o. o., je zavarovala svoje premično in nepremično premoženje. Od zavarovalnice je prejela obračun zavarovalne premije za eno leto v vrednosti 12.000 €. Zavarovalne premije je plačala iz TRR.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font