Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Časovne razmejitve

Družba 1, d. o. o., (samostojni podjetnik) je v začetku poslovnega leta sprejela letni načrt prihodkov in stroškov. Med stroški so tudi načrtovani stroški regresa za letni dopust. Predvideni mesečni strošek regresa je 3.000 evrov in se bo vkalkuliral za šest mesecev. V juniju je Družba 1, d. o. o., izplačala regres zaposlenih, katerega bruto vrednost je 40.000 evrov, povprečna stopnja akontacije dohodnine zaposlenih pa je 28-odstotna.

Družba 1, d. o. o., (samostojni podjetnik) je v začetku poslovnega leta sprejela letni načrt prihodkov in stroškov. Med stroški so tudi načrtovani stroški izobraževanja za tri zaposlene. Skupni mesečni vklakulirani strošek je 600 evrov (za vsakega 200 evrov). Družba 1 d. o. o. je stroške vklakulirala za pet mesecev. Za dva zaposlena so prejeli račun za izobraževanje v vrednosti 2.000 evrov, medtem ko se eden zaposleni ne bo udeležil izobraževanja zaradi osebnih razlogov. Družba 1, d. o. o,. je račun plačala z najemom kratkoročnega bančnega posojila, ki je bil nakazan na njen transakcijski račun. Ročnost vračila kratkoročnega bančnega posojila je 60 dni in je obrestovana po štiriodstotni letni obrestni meri.

Družba 1, d. o. o., (samostojni podjetnik) je prejela račun za najemnino poslovnih prostorov za 18 mesecev v vrednosti 9.000 evrov. Podpisana je izjava o obračunu 22-odstotnega DDV. Družba 1, d. o. o., (samostojni podjetnik) je račun plačala vnaprej. Po enem letu sta najemodajalec in Družba 1, d. o. o., (samostojni podjetnik) pogodbo prekinila zaradi nesoglasja. Družba 1, d. o. o., zahteva, da se ji vrne sorazmerni del vnaprej plačane najemnine. Najemodajalec se s tem strinja, vendar si bo obdržal 15 odstotkov kot odškodnino zaradi predčasne prekinitve pogodbe. Družba 1, d. o. o., (samostojni podjetnik) se s tem strinja.

Družba 1, d. o. o., (samostojni podjetnik) je prejela račun za najemnino poslovnih prostorov za 18 mesecev v vrednosti 9.000 evrov. Podpisana je izjava o obračunu 22-odstotnega DDV. Družba 1, d. o. o., (samostojni podjetnik) je račun plačala vnaprej in naknadno zahteva od najemodajalca petodstotni finančni popust, ki ji ga ta tudi prizna in ji pošlje dobropis.

Družba Vihar, d. o. o., se je odločila, da bo mesečno vračunala strošek reprezentance, saj je po izkušnjah preteklih let strošek visok in se pojavlja predvsem v pomladanskem in jesenskem času, ko je čas udeležbe na sejmih. Mesečno vračuna 300 € stroškov reprezentance. 

Družba Zajček, d. d., je na podlagi izkušenj preteklih let ocenila, da predstavljajo odvisni stroški nabave materiala 10 % od nakupne (fakturne) vrednosti materiala, ki je 350.000 €. Družba je dosegla tudi 4 % rabat in je zavezanka za obračun DDV.

Družba Vihar, d. o. o., je v začetku leta naredila predviden obračun regresa za letni dopust. Ker strošek regresa predstavlja za družbo veliko vrednost, se je odločila, da ga bo razmejila na šest mesecev in s tem prikazala realnejši mesečni rezultat poslovanja. Mesečno vkalkulira 15.000 €.

V januarju je družba Zajček d. d., glede na izkušnje preteklega leta začela mesečno vnaprej knjižiti 100 € predviden strošek naročnine na računovodsko revijo. Meseca maja je družba prejela račun v vrednosti 2.160 € z vključenim 9,5-odstotnim DDV za celotno leto.

Družba Vihar je v skladu s pogodbo s svojim kupcem izdala celotni račun za opravljeno storitev v vrednosti 84.000 € z vključenim 22-odstotnim DDV. Delo je opravljala sedem mesecev. Kupec je plačal račun v roku 120 dni.

Družba Vihar, d. o. o., je upravičena do150.000 € regresa za pogonsko gorivo, ki se uporablja v kmetijstvu. Zahtevek je vložila pri pristojnem upravnem organu.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font