Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Dividende in udeležba v razširjenem dobičku

Družbenika družbe z omejeno odgovornostjo (dalje d. o. o.) imata v bilanci stanja prikazan preneseni dobiček iz preteklih let v višini 25.000 evrov. Na skupščini sta se odločila, da si bosta izplačala del prenesenega dobička iz preteklih let, in sicer vsakomur pripada bruto 5.000 evrov. Izplačilo je bilo izvedeno v denarju.

Družba, ki sklene pogodbo o udeležbi pri dobičku in jo prijavi v ustrezen register, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove, ki je določena po zakonu, ki ureja obdavčitev dohodkov pravnih oseb za 70 ali 100 % pripadajočega zneska dobička, ki se izplača delavcem. Upoštevati je potrebno pogoje in omejitve ZUDDob, vendar največ do višine davčne osnove.

Dohodek v obliki pripadajočega zneska dobička, ki ga delavec prejme na podlagi denarne sheme, ki bo v praksi najbolj preprost. Zaposleni prejmejo denarna izplačila, ki so dogovorjena na podlagi pogodbe.

Z mesecem marcem 2008 je začel veljati Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (dalje ZUDDoB), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 25/08 z dnem 14. 3. 2008.

Če se božičnica izplača kot druga vrsta plačila (nagrada po sklepu vodstva) in ne kot del plače, se obračunajo prispevki (iz in na bruto), vendar se ne všteva v pokojninsko osnovo. Ni potrebno, da je izplačilo opredeljeno v pogodbi! Lahko se izplača vsem v enaki vrednosti.

Božičnica oz. 13. plača se izplačuje kot del plače za poslovno uspešnost, zato mora biti dogovorjena v kolektivni pogodbi ali pogodbi o zaposlitvi. Izplačana mora biti v denarju. Od bruto vrednosti se obračunajo prispevki iz in na bruto, davek na izplačane plače in se prizna v pokojninsko osnovo zaposlencev. Delodajalcu je v celoti davčno priznan strošek.

Skupščina družbe Zajček, d. d., je potrdila sklep o delitvi nerazporejenega dobička preteklih let svojim delničarjem v višini 100.000 evrov. Bruto dividende pravnim osebam (rezidenti RS) 60.000 evrov, 20.000 evrov (domače fizične osebe), 10.000 evrov (tuje pravne osebe) in 10.000 evrov (tuje fizične osebe). Izplačila so bila v denarju.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font