Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Finančne naložbe

Družba Zajček, d. d., je izdala 10.000 obveznic z nominalno vrednostjo 100 evrov / delnico za dobo pet let po obrestni meri 5-odstotkov. Vsako leto obračuna in izplača pripadajoče obresti in po petih letih odplača celotno glavnico. V zavarovanje izdanih obveznic je dala svoje hipoteke v vrednosti 1.500.000 evrov.

Družba Zajček, d. d., je kupila 50 delnic z vrednostjo 1.000 evrov / delnico. Delnice kotirajo na borzi, zato jih vodi po metodi poštene vrednosti prek kapitala. Stroški nakupa so bili 500 evrov. Ob koncu prvega poslovnega leta je družba prejela obvestilo o dividendi v vrednosti 15 evrov / delnico, ki jo je dobila tudi plačano. Ob koncu leta je v tečajnici razvidno, da je vrednost 1.100 evrov / delnico. 30 delnic je družba Zajček, d. d., prodala po vrednosti 1.200 evrov / delnico, te so bile tudi plačane.

Družba Vihar, d. o. o., je kupila na borzi 100 obveznic, kot naložbo (pet let), z nominalno vrednostjo 100 evrov / delnico po borznem tečaju 106,00. Do dneva nakupa je bilo v kuponu vsebovanih 5 evrov obresti. Ob koncu leta je vrednost obresti, ki zapadejo konec leta, 10 evrov. Stroški posla so znašali 850 evrov. Ob izdelave bilance stanja je bil borzni tečaj 115,00.

Družba Vihar, d. o. o., je kupila na borzi 100 obveznic, kot naložbo (pet let), z nominalno vrednostjo 100 evrov / delnico po borznem tečaju 106,00. Do dneva nakupa je bilo v kuponu vsebovanih 5 evrov obresti. Ob koncu leta je vrednost obresti, ki zapadejo konec leta, 10 evrov. Stroški posla so znašali 850 evrov. Ob izdelave bilance stanja je bil borzni tečaj 109,00.

Družba Vihar, d. o. o., je nerazporejen dobiček v vrednosti 25.000 evrov pretvorila v osnovni kapital in naredila dokapitalizacijo. Davčnih učinkov ni bilo. Dokapitalizacijo je družba Vihar, d. o. o., naredila pri notarju.

Organizacija Vihar, d. o. o., ima delnice kot dolgoročno finančno naložbo, ki jih vodi po modelu poštene vrednosti prek kapitala. Vrednost naložb v delnice je 29.000 evrov. Na javno objavljeni tečajnici, ob izdelavi bilance stanja ob koncu leta, je vrednost delnic 24.000 evrov. Vrednostne papirje organizacija vodi po pošteni vrednosti, kar pomeni, da mora narediti okrepitev naložbe.

Organizacija Vihar, d. o. o., ima dolgoročno finančno naložbo v delnice, s katerimi vrednostnimi papirji trgujejo na domačem borznem trgu ali tujih borznih trgih vrednostnih papirjev. Vrednost nabavljenih delnic je 25.000 evrov. Na javno objavljeni tečajnici, ob izdelavi bilance stanja ob koncu leta, je vrednost 29.000 evrov. Vrednostne papirje organizacija vodi po modelu poštene vrednosti prek kapitala, kar pomeni, da mora narediti okrepitev naložbe.

Družba Zajček d. d je dobila s strani izdajatelja delnic družbe Trgovec d. d. obvestilo na dan 31. 12., da je revidirana knjigovodska vrednosti delnice 170 €.

POZOR! Ker vodimo finančna sredstva, izmerjena po nabavni vrednosti, je okrepitev finančnih sredstev v poslovnih knjigah družbe Zajček d. d. NEDOPUSTNA.

Družba Zajček d. d je kupila 1.000 delnic družbe Trgovec d. d. po 150 € / delnico. Stroški posla so znašali 100 €. Družba jih je razvrstila med dolgoročne naložbe, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti (so netržni vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na borzi). Družba Trgovec d. d. je delničarje obvestila, da je dividenda 5 €/ delnico. Dividende so bile tudi nakazane na TRR družbe Zajček d. d.

Družba Zajček d. d. je kupila na trgu 1.000 delnic družbe Trgovec d.o.o. po 150 € / delnico. Stroški posla so znašali 100 €. Kot datum pripoznanja je družba izbrala datum trgovanja in jih razvrstila med finančne naložbe, izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Družba se je ob nakupu odločila, da z delnicami ne bo trgovala, temveč jih namerava imeti dolgoročno.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font