Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Družba Vihar, d. o. o., je izumila lasten proizvod, ki ga na trgu še ni moč zaslediti. Vrednost vključenega materiala je 20.000 evrov brez 22-odstotnega DDV, vrednost storitev je 15.000 evrov brez vključenega 22-odstotnega DDV, vrednost dela lastnih strokovnjakov je 12.000 evrov (njihova bruto urna postavka in število opravljenih ur v enem letu), obračun uporabe amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev je 5.000 evrov. Davčno priznana amortizacija je 10-odstotna.

Družba Vihar, d. o. o., je prodala licenco, katere knjigovodska vrednost je 25.000 evrov.

Prodala jo je za 18.000 evrov brez vključenega 22-odstotnega DDV.

Knjižba:

Družba Vihar, d. o. o., je prodala licenco, katere knjigovodska vrednost je 25.000 evrov.
Prodala jo je za 35.000 evrov brez vključenega 22-odstotnega DDV.
 
Knjižba:

Družba Vihar d. o. o. je vzela osebno vozilo v poslovni najem. Vrednost osebnega vozila je 18.000 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Družba Vihar d. o. o. mora nakazati 10-odstotni polog. Najemna pogodba je podpisana za obdobje petih let. Mesečni strošek poslovnega najema osebnega vozila je 180 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV.

Družba Vihar d. o. o. je vzela tovorno vozilo v poslovni najem. Vrednost tovornega vozila je 36.600 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Družba Vihar d. o. o. mora nakazati 10-odstotni polog. Najemna pogodba je podpisana za obdobje petih let. Mesečni strošek poslovnega najema tovornega vozila je 366 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV.

Družba Zajček d. d. je vzela v dolgoročni poslovni najem od druge družbe poslovni prostor v izmeri 1.500 m2, za katerega mora ob podpisu pogodbe plačati najemnino za 4 leta vnaprej. Najemnine spadajo po Zakonu o DDV med oproščeni promet, vendar se najemnik in najemodajalec dogovorita, da bosta DDV vseeno obračunala in podpišeta skupno izjavo, ki jo pošljeta vsak svojemu davčnemu uradu. Pogodbena vrednost je 24.000 € z vključenim 22-odstotnimDDV. Najemodajalec izda račun za najemnino.

Družba Vihar d. o. o. je prejela račun od dobavitelja računalniškega programa za antivirusni program za obdobje enega leta. Vrednost računa je 8.600 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Družba je obveznost poravnala s sredstvi s svojega TRR.

Računalniški program je sodobna poslovna programska rešitev za vodenje poslovanja pravnih oseb, organizacij, društev, zavodov in samostojnih podjetnikov. Računalniški programi se morajo prilagajati vse pogostejšim zakonskim in organizacijskim spremembam. Tako od izdelovalcev programske opreme dobimo nadgradnje, ki omogočajo njihovo uporabo. Če nam nadgradnja predstavlja potreben sestavni del računalnika, ki brez tega programa ali nadgradnje ne more delovati, pomeni, da je nadgradnja sestavni del računalniške opreme in se obravnava kot opredmeteno osnovno sredstvo.

Družba Vihar d. o. o. je zaradi posodobitve kupila nov računalniški program. Prejmejo račun od dobavitelja v višini 2.500 € z vključenim 22-odstotnim DDV. Družba račun tudi plača. Predvidena doba koristnosti računalniških programov je 10 let. Obračunajo letno amortizacijo v višini 10 % (po ZDDPO-2 je priznana amortizacija 10 %).

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font