Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Nepremičnine

Družba 2, d. o. o., je dobila služnostno pravico za uporabo poti do svojega dvorišča za dobo 99 let stvarne služnosti, s katero Družba 1, d. o. o., dovoljuje Družbi 2, d. o. o., da vozi vozila po njenem zemljišču do lastniškega zemljišča Družbe 2, d. o. o., kjer ima parkirni prostor (za stranke in zaposlene). Družba 1, d. o. o., je izstavila račun za celotno obdobje v vrednosti 99.000 evrov. Družba 2, d. o. o., bo račun plačala vsako leto v sorazmernem delu. Družba 1, d. o. o., in Družba 2, d. o. o., nista zavezanki za DDV. Družba 1, d. o. o., je zahtevala zavarovanje v obliki lastne bianco menice.

Družba 1, o. o. o., in Družba 2, d. o. o., sta podpisali 10-letno pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti, s katero Družba 1, d. o. o., dovoljuje Družbi 2, d. o. o., da vozi vozila po njenem zemljišču do lastniškega zemljišča Družbe 2, d. o. o., kjer ima parkirni prostor (za stranke in zaposlene). Družba 1, d. o. o., bo ob vsakem začetku poslovnega leta izstavila račun za celotno tekoče leto. Družba 2, d. o. o., bo račun plačala v enkratnem znesku. Letna vrednost je 12.200 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV.

Družba Zajček, d. d., je kupila zgradbo v vrednosti 500.000 evrov (od tega 200.000 evrov zemljišče), odvisni stroški so bili v vrednosti 4.000 evrov. Družba Zajček, d. d., vodi zgradbo in zemljišče po modelu poštene vrednosti. Družba Zajček, d. d., je prodala zemljišče z zgradbo v vrednosti 350.000 evrov. Prejela je odločbo s strani FURS-a za plačilo 2-odstotnega davka na promet nepremičnin, ki ga je tudi plačala. Kupnina je bila plačana s kompenzacijskim poslom opreme v vrednosti 350.000 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV, družba Vihar, d. o. o., je to opremo prodala družbi Zajček, d. d., ki jo je dala na zalogo.

Družba Zajček, d. d., je kupila zgradbo v vrednosti 500.000 evrov (od tega 200.000 evrov zemljišče), odvisni stroški so bili v vrednosti 4.000 evrov. Družba Zajček, d. d., vodi zgradbo in zemljišče po modelu poštene vrednosti. Družba Zajček, d. d., je prodala zemljišče z zgradbo v vrednosti 420.000 evrov. Družba Zajček, d. d., je prejela odločbo s strani FURS-a za plačilo 2-odstotnega davka na promet nepremičnin, ki ga je tudi plačala. Kupnina je bila plačana s kompenzacijskim poslom opreme v vrednosti 420.000 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV, družba Vihar, d. o. o., je to opremo prodala družbi Zajček, d. d.

Družba Zajček, d. d., je kupila zgradbo v vrednosti 500.000 evrov (od tega 200.000 evrov zemljišče), odvisni stroški so bili v vrednosti 4.000 evrov. Družba Zajček, d. d., vodi zgradbo in zemljišče po modelu poštene vrednosti. Družba Zajček, d. d., je prodala zemljišče z zgradbo v vrednosti 520.000 evrov. Prejela je odločbo s strani FURS-a za plačilo 2-odstotnega davka na promet nepremičnin, ki ga je tudi plačala. Kupnina je bila nakazana na transakcijski račun družbe Zajček, d. d.

Družba Zajček, d. d., je kupila zgradbo v vrednosti 500.000 evrov (od tega 200.000 evrov zemljišče) od fizične osebe. S strani nadzornega inženirja je družba Zajček, d. d., prejela račun v vrednosti 4.880 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Družba Zajček, d. d., vodi zgradbo in zemljišče po modelu poštene vrednosti. Letna amortizacijska stopnja je 3-odstotna. Obvezna je letna cenitev nepremičnine s strani pooblaščenega cenilca. Ocenil je, da je vrednost zemljišča 220.000 evrov in vrednost zgradbe 230.000 evrov. Družba Zajček, d. d., mora narediti okrepitev v skupni vrednosti 66.000 evrov.

Družba Zajček, d. d., je kupila zgradbo v vrednosti 500.000 evrov (od tega 200.000 evrov zemljišče). S strani nadzornega inženirja je družba Zajček, d. d., prejela račun v vrednosti 4.880 evrov z vključenim 22-odstotnih DDV. Družba Zajček d. d. je plačala 2-odstotni DPN in vodi zgradbo in zemljišče po modelu nabavne vrednosti. Letna amortizacijska stopnja je 3-odstotna.

Družba Zajček, d. d., ima evidentirano med svojim premoženjem zemljišče in zgradbo, ki ju vodi po modelu nabavne (izvirne) vrednosti. Skupna nabavna vrednost je 500.000 evrov (od tega 200.000 evrov zemljišče), popravek vrednosti zgradbe zaradi amortiziranja je 150.000 evrov. Družba Zajček, d. d., je naredila oslabitev zemljišča za 20.000 evrov in vrednost zgradbe za 30.000 evrov. Družba Zajček, d. d., je prodala zemljišče in zgradbo za 400.000 evrov brez vključenega 22-odstotnega DDV družbi Vihar, d. o. o., ki je zavezanka za DDV. Obe družbi sta oddali izjavi na svojo izpostavo FURS. Kupnina s strani družbe Vihar, d. o. o., je zavarovala hipoteko v vrednosti 600.000 evrov. Družba Vihar, d. o. o., je kupnino plačala v dogovorjenem roku.

Družba Zajček, d. d., ima evidentirano med svojim premoženjem zemljišče in zgradbo, ki ju vodi po modelu nabavne (izvirne) vrednosti. Skupna nabavna vrednost je 500.000 evrov (od tega 200.000 evrov zemljišče), popravek vrednosti zgradbe zaradi amortiziranja je 150.000 evrov. Družba Zajček, d. d., je naredila oslabitev zemljišča za 20.000 evrov in vrednost zgradbe za 30.000 evrov. Družba Zajček, d. d., je prodala zemljišče in zgradbo za 250.000 evrov brez vključenega 22-odstotnega DDV družbi Vihar, d. o. o., saj je zavezanka za DDV. Obe družbi sta oddali izjavi na svojo izpostavo FURS. Kupnina s strani družbe Vihar, d. o. o., je zavarovana z menico. Družba Vihar, d. o. o., je kupnino plačala v dogovorjenem roku.

Družba Zajček, d. d., ima evidentirano med svojim premoženjem zemljišče in zgradbo, ki ju vodi po modelu nabavne (izvirne) vrednosti. Skupna nabavna vrednost je 500.000 evrov (od tega 200.000 evrov zemljišče), popravek vrednosti zgradbe zaradi amortiziranja je 150.000 evrov. Družba Zajček, d. d., je naredila oslabitev zemljišča za 20.000 evrov in vrednost zgradbe za 30.000 evrov. Družba Zajček, d. d., je prodala zemljišče in zgradbo za 380.000 evrov fizični osebi, ki je kupnino tudi plačala. Družba Zajček, d. d., je dobila odločbo s strani FURS, da mora plačati 2-odstotni davek na promet nepremičnin, ki ga je plačala v zakonsko določenem roku.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font