Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Družba 1, d. o. o., (samostojni podjetnik) je v preteklih letih uveljavila davčno olajšavo za nabavo računalniške opreme, katere vrednost je bila 25.000 evrov brez vključenega 22 odstotnega davka na dodano vrednost. V davčnem obračunu je bila uveljavljena davčna olajšava v vrednosti 50 odstotkov od nabavne vrednosti, kar je predstavljalo 12.500 evrov. Po dveh letih je Družba 1, d. o. o., (samostojni podjetnik) prodala računalniško opremo za 5.000 evrov brez vključenega 22-odstotnega davka na dodano vrednost. Družba 1, d. o. o., (samostojni podjetnik) je uporabila davčno stopnjo amortiziranja v višini 50 odstotkov.

Družba 1, d. o. o., (samostojni podjetnik) je v preteklih letih uveljavila davčno olajšavo za nabavo proizvajalnega stroja, katere vrednost je bila 80.000 evrov brez vključenega 22-odstotnega davka na dodano vrednost. V davčnem obračunu je bila uveljavljena davčna olajšava v vrednosti 40 odstotkov od nabavne vrednosti, kar je predstavljalo 32.000 evrov. Po dveh letih je Družba 1, d. o. o., (samostojni podjetnik) prodala opremo za 25.000 evrov brez vključenega 22-odstotnega davka na dodano vrednost. V davčnem obračunu je treba popraviti in vrniti davčno olajšavo v celoti. Družba 1, d. o. o., je uporabila davčno stopnjo amortiziranja v višini 20 odstotkov.

Nabavili smo opremo, katere nakupna vrednost je 80.000,00 evra + 22-odstotni DDV. Prejeti račun za prevoz in montažo je 12.200 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Opremo aktiviramo in jo bomo uporabljali pet let. Plačilo opreme smo dobavitelju zavarovali izdano z menico. V roku smo plačali dolžni znesek, tako, da menica ni bila unovčena in nam jo je dobavitelj vrnil. Plačali smo tudi račun za prevoz in montažo.

Nabavili smo opremo, katere nakupna vrednost je 80.000,00 evra + 22-odstotni DDV. Takojšnji popust pri plačilu opreme, ki nam ga prizna dobavitelj opreme, je štiriodstoten, ki smo ga tudi uporabili. Prejeti račun za prevoz in montažo je 12.200 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Opremo aktiviramo in jo bomo uporabljali pet let. Plačilo prevoza in montaže smo plačali z izdano menico, ki je bila v roku unovčena.

Staro zgradbo bomo porušili in zgradili novo. Nabavna vrednost zgradbe v pridobivanju je 100.000,00 evra, kot zavezanci za IDDDV upoštevamo 76. a člen. Prejem računov za odvisne stroške v vrednosti 15.000,00 evra + 22-odstotni DDV. Prejet račun za razgradnjo stare zgradbe je 15.000,00 evra + 22-odstotni DDV. Zgradbo smo aktivirali in jo bomo uporabljali kot naložbeno nepremičnino po modelu poštene vrednosti. Pooblaščen cenilec vrednosti nepremičnin je ocenil, da je tržna vrednost 145.000,00 evra.

Staro zgradbo bomo porušili in zgradili novo. Nabavna vrednost zgradbe v pridobivanju je 100.000,00 evra in kot zavezanci za IDDDV upoštevamo 76. a člen. Odvisni stroški so vkalkulirani v višini 20-odstotkov od nabavne vrednosti. Ocenjena vrednost razgradnje zgradbe je 15.000,00 evra. Prejeli smo račune za gradbeni nadzor in potrebna dovoljenja v vrednosti 22.000,00 evra + 22-odstotni DDV. Izvajalec gradnje zgradbe nam je v gradbeni situaciji zaračunal razgradnjo stare zgradbe v vrednosti 17.000,00 evra + 22-odstotni DDV. Zgradbo smo aktivirali, in sicer 30 odstotkov je vrednost zemljišča in 70 odstotkov je vrednost zgradbe. Uporabljali jo bomo v lastne namene in jo bomo vodili po modelu nabavne (izvirne) vrednosti. Letna amortizacijska stopnja triodstotna.

Nabavna vrednost osebnega avtomobila je 20.000,00 evra, popravek vrednosti osebnega avtomobila je 13.000,00 evra. Prodajna vrednost starega osebnega avtomobila je 4.000,00 evra. Ob nabavi si nismo odbili DDV, zato ga dalje tudi ne zaračunamo (3. točka 44. člena ZDDV-1). Nabavna vrednost novega osebnega avtomobila je 25.000,00 evra + 22-odstotni DDV. Stranki izvedeta pobot terjatev in obveznosti, kupec novega osebnega avtomobila izvede denarno plačilo.

Nabavna vrednost opreme je 6.000,00 evra, popravek vrednosti opreme je 3.600,00 evra. Tržna vrednost opreme je 2.000,00 evra. Tržna vrednost stroja je 1.500,00 evra € + DDV. Doplačilo v denarju opravi dobavitelj opreme. 

Nabavna vrednost opreme je 6.000,00 evra, popravek vrednosti opreme je 3.600,00 evra. Tržna vrednost  opreme je 2.500,00 evra. Tržna vrednost stroja je 1.900,00 evra + 22-odstotni DDV. Denarno doplačilo naredi  kupec stroja.

Družba Zajček, d. d., je dala v najem stroj, ki ga je imela na zalogi, njegova nabavna vrednost je 100.000 evrov, dala ga je v finančni najem za pet let v vrednosti 80.000 evrov brez 22-odstotnega DDV. Obresti so za celotno obdobje v vrednosti 5.000 evrov. Plačilo v prvem letu je 34.600 evrov in od drugega leta naprej 17.000 evrov.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font