Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Trgovsko blago

Družba Zajček, d. d., je prodala svoje proizvode družbi Vihar, d. o. o., v vrednosti 18.300 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Družba Vihar, d. o. o., je s podpisano pogodbo prisegla, da bo vrednost poravnala v treh letih ob zaključku poslovnega leta v enaki vrednosti (anuitetah) v vrednosti 6.100 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Obrestna mera je 3-odstotna. Stroškovna vrednost prodanih gotovih proizvodov je 10.000 evrov. 

Družba Vihar, d. o. o., je naredila oslabitev cen trgovskega blaga, ki ga ima na zalogi ob koncu leta v vrednosti 50.000 evrov. Vrednost zalog trgovskega blaga je precenjena za 20 odstotkov.

V družbi Zajček d. d. mesečno vkalkulirajo strošek kala blaga 5.000 €. Dejanski kalo ob koncu leta je 70.000 €, ki se vrednoti po prodajni vrednosti in vkalkulirana razlika v ceni 5-odstotna.

V družbi Zajček d. d. mesečno vkalkulirajo strošek kala blaga 5.000 €. Dejanski kalo ob koncu leta je 70.000 €. Zaloge vodijo po nabavni vrednosti.

V družbi Zajček d. d. so pri inventurnem popisu ugotovili primanjkljaj 5 kosov trgovskega blaga po nabavni vrednosti 5.000 € / kos. Vkalkulirana razlika v ceni je 5-odstotna in vkalulirani je 22-odstotni DDV. Primanjkljaj je v breme družbe.

V družbi Zajček d. d. so pri inventurnem popisu ugotovili primanjkljaj 5 kosov trgovskega blaga po nabavni vrednosti 5.000 € / kos. Razlika v ceni je 5 % in DDV obračunan je DDV 22-odstoten. Primanjkljaj je v breme družbe.

V družbi Zajček d. d. so pri inventurnem popisu ugotovili primanjkljaj 5 kosov trgovskega blaga po nabavni vrednosti 5.000 € / kos. Razlika v ceni je 5 % in obračunan DDV 22-odstoten. Primanjkljaj je v breme družbe.

Blago je gibljivo sredstvo, ki ga v okviru rednega poslovanja nabavimo za nadaljnjo prodajo. Blago nabavimo zato, da ga bomo prodali. V trgovinskih procesih v vrednost blaga vključimo nabavne stroške (prevoz, skladiščenje, tehtanje, pakiranje ipd.). Zaloge trgovskega blaga vrednotimo po nabavni ceni, ki jo sestavljajo fakturna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški nabave.

Družba Vihar, d. o. o., je prejela račun za trgovsko blago v vrednosti 122.000 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Ocenjeni odvisni stroški so 15-odstotni, vkalkulirana marža je 18-odstotna. Kupcu je družba Vihar, d. o. o., prodala trgovsko blago v vrednosti 50.000 evrov.

Družba Vihar, d. o. o., je prejela račun za trgovsko blago v vrednosti 122.000 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Ocenjeni odvisni stroški so 15-odstotni, vkalkulirana marža je 18-odstotna. Kupcu je družba Vihar, d. o. o., prodala trgovsko blago v vrednosti 50.000 evrov brez vključenega 22-odstotnega DDV.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font