Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Ustanovitev kapitalskih družb

Predpisani minimalni kapital ne predstavlja nikakršne varnostne garancije za udeležence na trgu, predstavlja le premoženjski prag, ki ga država določi, da zmanjša število upravičencev do ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo. Če želiš od države "koncesijo", da lahko postaneš lastnik družbe z omejeno odgovornostjo, moraš v družbo vložiti vsaj 7.500 evrov v denarju ali stvarnem premoženju.

Podružnice so posebna oblika organiziranja gospodarske dejavnosti. Podružnica je del družbe tuje pravne osebe, ki je lokacijsko in organizacijsko ločena od sedeža matične družbe. Organizacijsko in ekonomsko je samostojna, tudi pravno samostojna, saj so podružnice odvisne od matične družbe, vstopajo v promet v imenu in za račun matične družbe, za obveznosti podružnice pa odgovarja tuja družba z vsem svojim premoženjem.

Svoboda ustanavljanja sedeža je pravica pripadnika katere koli države članice, da preide v drugo državo članico in tam začne oziroma nadaljuje opravljanje gospodarske dejavnosti v obliki stalnega (glavnega) sedeža, agencije, podružnice ali poslovne enote. S tem se fizičnim in pravnim osebam omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti na stabilen in kontinuiran način v eni ali več državah članicah.

Iz prispelih ponudb izberemo nam najugodnejšo, ponudimo določen rok za nakup in nato običajno kupec opravi skrbni pregled družbe, kjer mu razkrijemo vse dokumente (bilance, račune, pogodbe ipd.). S tem kupec opravi oceno družbe in preveri, ali podatki sovpadajo s tistimi, ki smo jim jih tudi dali ob pozivu k ponudbi.

Iz prakse se ugotovi, da je prvi dvom, kako ponuditi podjetje v odkup potencialnim kupcem. Vsekakor je ena varianta, da jim ga neposredno ponudimo. Ta način lahko omogoča, da vsi, tudi tisti, ki jih nakup načeloma ne zanima, zvedo za ta namen. Hkrati velikokrat sami sebi zbijemo s tem ceno, ker vsak misli, da je nekaj narobe, da prodajamo svojo družbo ali delež v njej.

Kadar gre za prodajo deleža v d. o. o. v enoosebni družbi, mora biti:

  1. sklenjena prodajna pogodba med dosedanjim družbenikom in novim družbenikom (praviloma v notarski obliki), kjer je dogovorjena kupnina. Ta kupnina ne vpliva na poslovne dogodke v d. o. o.;

Lastniki (družbeniki) se lahko odločijo in prodajo svojo gospodarsko družbo ali delež, ki ga imajo v kapitalski družbi. Mnoge zanimajo predvsem davčne posledice prodaje družbe ali deleža. Gre za odsvojitev poslovnega deleža, ki ga izvede družbenik (lastnik), ki je fizična oseba in je obdavčen po določbah Zakona o dohodnini iz naslova kapitalskih dobičkov.

Družba Zajček, d. d., je na podlagi uspešno izglasovane in potrjene prisilne poravnave odpisala obveznosti, ki jih ima do svojih upnikov, ki so bile kot neplačane terjatve prijavljene v postopek prisilne poravnave. Skupna vrednost obveznosti je 1.200.000 €. Družba Zajček, d. d., ki bo preostanek nedopisanih terjatev plačala v roku enega leta, si v svojih poslovnih knjigah odpiše 80 % obveznosti, kar predstavlja 960.000 €.

Vrednost osnovnega kapitala družbe Zajček d. d. je 400.000 €. Zmanjšala bo osnovni kapital po sklepu skupščine za 20 %. Delničarje izplača v denarju.

Delniška družba je družba, ki ima osnovni kapital razdeljen na delnice. Najnižja vrednost je 25.000 evrov. Delniška družba je upnikom odgovorna za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Delničarji niso odgovorni za obveznosti družbe upnikom. Delnice so lahko oblikovane kot delnice z nominalnim zneskom ali kot kosovne delnice.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font