Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Ustanovitev kapitalskih družb

Dva družbenika sta ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo (dalje d. o. o.) in vrednost ustanovnega kapitala bo 20.000 evrov, oba imata enakovreden delež. Družbenika sta v ustanovni pogodbi določila, da bosta ob ustanovitvi vplačala 70 odstotkov, preostanek bosta vplačala čez eno leto od ustanovitve. Vsa vplačila obeh družbenikov bodo izvedena v nepremičnini. Preostanek nevplačanega kapitala se bo obrestoval po 5-odstotni letni obrestni meri, obresti za vsakega družbenika znašajo 150 evrov. Stroški ustanovitve, ki jih je zaračunal notar, so 610 evrov z vračunanim 22-odstotnim DDV. Račun je plačan s transakcijskega računa d. o. o., ki je prav tako zavezanka za obračun in plačilo DDV.

Dva družbenika sta se odločila, da bosta ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo (dalje d. o. o.). Vrednost osnovnega kapitala je 20.000 evrov, oba družbenika imata enakovreden delež. Družbenika sta v ustanovni pogodbi določila, da bosta vplačala 70 odstotkov takoj ob ustanovitvi, preostalih 30 odstotkov bosta vplačala, ko bo »Družbenik 1« izvedel vpoklic k vplačilu preostanka kapitala. Vpoklic je »Družbenik 1« naredil in najavil, da morata družbenika preostanek vplačati v roku devetih mesecev po vpoklicu. Vsa vplačila s strani obeh družbenikov so bila izvedena v denarju. Stroški ustanovitve, ki jih zaračuna notar, so 610 evrov z vračunanim 22-odstotnim DDV. D. o. o. ima številko ID DDV, kar pomeni, da je zavezanka za obračun in plačilo DDV.

Dva družbenika sta se odločila, da bosta ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo (dalje d. o. o.). Vrednost osnovnega kapitala je 20.000 evrov, oba imata enakovreden delež. »Družbenik 1« je vplačal 10.000 evrov v denarju, »Družbenik 2« je vplačilo izvedel tako, da je 5.000 evrov vplačal v denarju, za 4.000 evrov je vložil poslovni prostor in za 1.000 evrov delnice (dolgoročna finančna naložba). Stroški ustanovitve, ki jih je zaračunal notar, so 610 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Notarju je bil račun plačan s transakcijskega računa družbe. D. o. o. ni zavezanka za DDV.

Predpisani minimalni kapital ne predstavlja nikakršne varnostne garancije za udeležence na trgu, predstavlja le premoženjski prag, ki ga država določi, da zmanjša število upravičencev do ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo. Če želiš od države "koncesijo", da lahko postaneš lastnik družbe z omejeno odgovornostjo, moraš v družbo vložiti vsaj 7.500 evrov v denarju ali stvarnem premoženju.

Podružnice so posebna oblika organiziranja gospodarske dejavnosti. Podružnica je del družbe tuje pravne osebe, ki je lokacijsko in organizacijsko ločena od sedeža matične družbe. Organizacijsko in ekonomsko je samostojna, tudi pravno samostojna, saj so podružnice odvisne od matične družbe, vstopajo v promet v imenu in za račun matične družbe, za obveznosti podružnice pa odgovarja tuja družba z vsem svojim premoženjem.

Svoboda ustanavljanja sedeža je pravica pripadnika katere koli države članice, da preide v drugo državo članico in tam začne oziroma nadaljuje opravljanje gospodarske dejavnosti v obliki stalnega (glavnega) sedeža, agencije, podružnice ali poslovne enote. S tem se fizičnim in pravnim osebam omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti na stabilen in kontinuiran način v eni ali več državah članicah.

Iz prispelih ponudb izberemo nam najugodnejšo, ponudimo določen rok za nakup in nato običajno kupec opravi skrbni pregled družbe, kjer mu razkrijemo vse dokumente (bilance, račune, pogodbe ipd.). S tem kupec opravi oceno družbe in preveri, ali podatki sovpadajo s tistimi, ki smo jim jih tudi dali ob pozivu k ponudbi.

Iz prakse se ugotovi, da je prvi dvom, kako ponuditi podjetje v odkup potencialnim kupcem. Vsekakor je ena varianta, da jim ga neposredno ponudimo. Ta način lahko omogoča, da vsi, tudi tisti, ki jih nakup načeloma ne zanima, zvedo za ta namen. Hkrati velikokrat sami sebi zbijemo s tem ceno, ker vsak misli, da je nekaj narobe, da prodajamo svojo družbo ali delež v njej.

Kadar gre za prodajo deleža v d. o. o. v enoosebni družbi, mora biti:

  1. sklenjena prodajna pogodba med dosedanjim družbenikom in novim družbenikom (praviloma v notarski obliki), kjer je dogovorjena kupnina. Ta kupnina ne vpliva na poslovne dogodke v d. o. o.;

Lastniki (družbeniki) se lahko odločijo in prodajo svojo gospodarsko družbo ali delež, ki ga imajo v kapitalski družbi. Mnoge zanimajo predvsem davčne posledice prodaje družbe ali deleža. Gre za odsvojitev poslovnega deleža, ki ga izvede družbenik (lastnik), ki je fizična oseba in je obdavčen po določbah Zakona o dohodnini iz naslova kapitalskih dobičkov.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font