Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Zaloga nedokončane proizvodnje in proizvodov

Družba Zajček, d. d., je imela zalogo materiala ABC ob koncu leta v vrednosti 100 kosov po nabavni ceni 60 evrov / kos. Stanje pozitivnega odmika je 9 evrov / kos (cena materiala
se je konec poslovnega leta znižala glede na nabavne cene v začetku poslovnega leta), ko je družba Zajček, d. d., določila stalne cene.

Zemlja in zlato sta neminljiva in brezčasna. Denar, delnice, nepremičnine so odvisni od sprememb, minljivosti. Zlatnik pred 3000 leti ali danes ima še zmeraj vrednost in imel jo bo tudi čez 10, 20, 30 let, ko ga bomo potrebovali.

Trgovinsko podjetje se lahko odloči in med vsem blagom, ki je na voljo za prodajo, prodaja tudi vrednostne bone in si s tem poveča svoj promet in zaslužek. Gre za finančno transakcijo, ki po ZDDV-1 ni promet, ta se pojavi, ko stranka unovči vrednostni bon. Na podlagi določil ZDDV-1 se mora obračunati izstopni DDV v trenutku dobave blaga ali storitve.

Družba Zajček d. d. je prejela od kooperanta v predelavo polproizvode v lakiranje in poliranje v vrednosti 50.000 evrov. Vrednost izdanega računa za storitev je 18.300 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Kooperant je račun plačal na TRR.

Družba Vihar d. o. o. je poslala svojemu kooperantu v predelavo polproizvode v lakiranje in poliranje v vrednosti 50.000 evrov. Vrednost storitve kooperanta je bila 9.600 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Polproizvode je družba Vihar d. o. o. prevzela nazaj v svojo zalogo.

Družba Vihar d. o. o. je ob inventurnem popisu zalog gotovih proizvodov ugotovila presežek 8 komadov. Družba vodi zaloge gotovih proizvodov po proizvajalnih stroških, ki so 4.000 € / komad.

Družba Vihar d. o. o. vodi zaloge gotovih proizvodov po proizvajalnih stroških. Med letom je vkalkulirala kalo gotovih izdelkov 2.000 € / mesečno (maksimalna vrednost glede na višino kala, ki je določen v Pravilniku o stopnjah običajnega odpisa blaga). Ob inventurnem popisu je družba ugotovila, da je dejanski kalo zalog gotovih proizvodov 30.000 €.

V družbi Vihar d. o. o., ki vodi zaloge gotovih proizvodov po proizvajalnih stroških, so imeli tatvino, ki so jo prijavili policiji, ki je naredila policijski zapisnik. Ukradenih je 8 komadov, ki so ovrednoteni po proizvajalnih stroških 4.000 € / komad. Skupna vrednost tatvine je 32.000 €. Zaloge niso zavarovane, zato je primanjkljaj v celoti v breme družbe.

Družba Vihar d. o. o. vodi zaloge gotovih proizvodov po proizvajalnih stroških in je ob inventurnem popisu ugotovila primanj-kljaj zalog gotovih proizvodov 32.000 € (8 komadov, ovrednotenih po proizvajalnih stroških 4.000 € / komad). Za primanjkljaj v celoti bremeni odgovorno osebo. Tržna cena je 5.000 € / komad. Ni vključen 22-odstotni DDV.

Družba Vihar d. o. o. vodi zaloge po proizvajalnih stroških in je ob inventurnem popisu ugotovila primanjkljaj zalog gotovih proizvodov 32.000 € (8 komadov, ovrednotenih po proizvajalnih stroških 4.000 € / komad). Primanjkljaj v celoti bremeni družbo.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font