Obračun davčnega odtegljaja, predložitev poročil BS << poglejte več

18. 09. 2020 | Gospodarstvo

  • Obračun davčnega odtegljaja za izplačane plače za pretekli mesec
  • Predložitev BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
  • Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
  • Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti –SN-T
  • Predložiti BS poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov - DVP
  • Predložiti rekapitulacijsko poročilo za avgust 2020

Nazaj