Obračun davka na motorna vozila << poglejte več

25. 11. 2021 | Oba sektorja

  • Obračun okoljske dajatve (industrijska odlagališča)
  • Obračun okoljske dajatve (komunalna odlagališča)
  • Obračun okoljske dajatve za uporabo mazalnih olj in tekočin
  • Obračun okoljske dajatve za obremenjevanje zraka z emisojo CO2
  • Obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadne vode
  • Obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne dopadne vode
  • Obračun davka na motorna vozila
  • Obračun trošarine (energenti in električna energija, alkohol in alkoholne pijače, tobačni izdelki)

Nazaj