Obračun DDV << poglejte več

29. 01. 2021 | Gospodarstvo

  • Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati
  • Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z nerezidenti – SKV
  • Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M
  • Predložitev FURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
  • Prijava v večstranski pobot AJPES

Nazaj