Obračun okoljske dajatve<<poglejte več

26. 10. 2020 | Oba sektorja

Obračun okoljske dajatve (industrijska odlagališča)

Obračun okoljske dajatve (komunalna odlagališča)

Obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode

Obračun okoljske dajatve zaradi obremenjevanja zraka z emisijo CO2

Obračun trošarine

Obračun okoljske dajatve zaradi mazalnih olj in tekočin

Obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode

Nazaj