Obračun okoljskih dajatev << poglejte več

26. 09. 2022 | Gospodarstvo

Obračun okoljske dajatve - industrijska odlagališča

Obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode

Obračun okoljske dajatve - komunalna odlagališča

Obračun okoljske dajatve za uporabo mazalnih olj

Obračun okoljske dajatve za odvajanje komunalne odpadne vode

Obračun okoljske dajatve za obremenjevanje zraka z emisijo CO2

Nazaj

s