Obračun okoljskih dajatev << poglejte več

27. 11. 2023 | Gospodarstvo

  • Obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode
  • Obračun okoljske dajatve (industrijska odlagališča)
  • Obračun okoljske dajatve (komunalna odlagališča)
  • Obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode
  • Obračun okoljske dajatve za uporabo mazalnih olj in tekočin
  • Obračun trošarine

Nazaj

s