Obračun prispevkov za socialno varnost

15. 10. 2021 | Gospodarstvo

Obračun prispevkov za socialno varnost, če davčni organ v sistem eDavki ni odložil POPSV oziroma podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni

Nazaj