Obračun prispevkov za socialno varnost

16. 05. 2022 | Gospodarstvo

Obračun prispevkov za socialno varnost, če davčni organ v sistem edavki ni odložil POPSV oziroma podatki niso popolni ali pravilni

Nazaj