Oddaja premoženjske bilance << poglejte več

30. 04. 2021 | Javni sektor

Na podlagi 93. člena Zakona o javnih financah so za predložitev premoženjskih bilanc zavezani:

- neposredni in posredni uporabniki državnega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, upravljavec sredstev sistema EZR države do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko leto,

Nazaj