Okoljske dajatve, Obračun trošarine << poglejte več

25. 11. 2020 | Gospodarstvo

Obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, ki je infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe (KOM odlagališča-Obračun)

Obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, ki ni infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe (IND odlagališča-Obračun)

Mesečni obračun okoljske dajatve za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 (CO2-Mesečni obračun)

Letni obračun okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva (CO2-Letni obračun)

Pregled prodaje goriva imetnikom odločb o oprostitvi plačila okoljske dajatve CO2 (CO2-Pregled prodaje goriva)

ahtevek za vračilo okoljske dajatve CO2 (CO2-Zahtevek za vračilo)

Obračun trošarine: Alkohol in alkoholne pijače. Tobačni izdelki. Energenti in električna energija. Energetsko intenzivna podjetja.

Obračun okoljske dajatve za uporabo mazalnih olj (MOT-Obračun)

Zahtevek za vračilo okoljske dajatve za mazalna olja in tekočine (MOT-Zahtevek za vračilo)

Obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode (INDV-Obračun)

Obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode (KOMV-Obračun)

Sprememba obračuna okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode (KOMV-Sprememba obračuna

Izračun in poračun okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode (KOMV-Izračun/poračun)

Sprememba obračuna okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode (INDV-Sprememba obračuna

Nazaj