Okoljske dajatve << poglejte več

27. 09. 2021 | Oba sektorja

Obračun okoljske dajatve (industrijska odlagališča)

Obračun okoljske dajatve (komunalna odlagališča)

Obračun trošarine ( energenti in električna energija, alkohol in alkoholne pijače, tobačni izdelki)

Obračun okoljske dajatve za obremenjevanje zraka z emisijo CO2

Obračun okoljske dajatve za uporabo mazalnih olj in tekočin

Obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode

Nazaj