Plačilo akontacij << poglejte več

10. 05. 2021 | Gospodarstvo

-Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb

-Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti

-Predložitev AJPES statistiko finančnih računov za prvo četrtletje

Nazaj