Poročanje BS, predložitev revidiranih letnih poročil za gospodarske družbe, DDV obrazec...<< poglejte več

31. 08. 2020

Poročanje Banki Slovenije – obrazci SKV

Zadnji rok za predložitev revidiranih letnih poročil za gospodarske družbe, zadruge, društva na AJPES za podjetja, zavezana k reviziji

Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati

Predložitev FURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1

Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z

nerezidenti – SKV

Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za ostala izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je potrebno poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.