Poročanje o izplačanih plačah za javni sektor

18. 05. 2021 | Javni sektor

AJPES zbira podatke o plačah v javnem sektorju prek informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju – ISPAP. Zbrane podatke posreduje ministrstvu, pristojnemu za sistem plač v javnem sektorju, in Statističnemu uradu Republike Slovenije.

Vsebina podatkov, ki se skladno s Pravilnikom posredujejo v ISPAP, je opredeljena z Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.

Nazaj