Pravica do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom

01. 12. 2021 | Javni sektor

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena ZSPJS javni uslužbenec oziroma funkcionar, ki napreduje v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobi pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom 1. decembra leta, v katerem je napredoval (1. člen Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS_V (Uradni list RS, št. 84/2018).

Nazaj