Predložitev 10 različnih obrazcev >> Poglejte več

31. 03. 2020

  • Predložiti FURS napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2019 (e-oddaja)
  • Predložitev FURS napoved za odmero dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2019 (e-oddaja)
  • Predložitev FURS napoved za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nazornih organov za leto 2019
  • Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati
  • Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti – obrazec SKV
  • Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M
  • Predložitev FURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1
  • Podatki o embalaži

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.