Predložitev poročil FURS << poglejte več

14. 05. 2021 | Gospodarstvo

  • Predložitev FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
  • Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in prispevke plačati (sami ali potrditi predložitev FURS) in prispevke plačati (najkasneje do 20. v mesecu)
  • Predložiti FURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati

Nazaj