Predložitev poročil << poglejte več

20. 01. 2021 | Gospodarstvo

  • Predložitev BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
  • Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
  • Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti - SN-T
  • Predložiti BS poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov - DVP
  • Predložiti rekapitulacijo poročilo za december 2021
  • Obračun okoljske dajatve (industrijska in komunalna odlagališča)
  • Obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode
  • Obračun trošarin (energenti in električna energija, alkohol in alkoholne pijače, tobačni izdelki)
  • Obračun okoljske dajatve za obremenjevanje zraka z emisijo CO2, za uporabo mazalnih olj, za izrabljena motorna vozila, zaradi odvajanja komunalne odpadne vode

Nazaj