Prijava v Šolsko shemo za šolsko leto 2021/2022

01. 12. 2020 | Javni sektor

Šola mora vsako leto do 1. decembra oddati e-vlogo na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja. V vlogi se prijavi za pomoč za šolsko shema sadja in zelenjave ali za šolsko shemo mleka ali za oboje. Višina pomoči na otroka na šolsko leto je približno 6 evrov za sadje in zelenjavo in do 4 evre za mleko.

Nazaj