Vračilo trošarine za energente; Dohodek iz kmetijske in gozdarske dejavnosti << poglejte več

02. 11. 2020 | Gospodarstvo

Zahtevek za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen (TRO-I)

Zahtevek za vračilo trošarine za plinsko olje, ki se porabi kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz (TRO-K )

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, določitev nosilca dejavnosti kmečkega gospodinjstva in priglasitev izbranega načina ugotavljanja davčne osnove (DohDej OKGD št. 1)

Zahtevek za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije za pravne osebe, agrarne skupnosti ali samostojne podjetnike posameznike (TRO-B)

Obračun davka na motorna vozila (DMV-O)

Nazaj