Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Računovodski koledarček za januar 2016

11. 1.

 • Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
 • Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti

15. 1.

 • Predložiti FURS-u poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
 • Predložiti FURS-u obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in prispevke plačati
 • Predložiti FURS-u obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112, in prispevke plačati

20. 1.

 • Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
 • Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti KRD
 • Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti – SN-T
 • Predložiti BS poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov DVP
 • Predložiti rekapitulacijsko poročilo za december 2015

29. 1.

 • Predložiti FURS-u obračun DDV in obveznost tudi plačati
 • Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z nerezidenti – SKV
 • Predložiti AJPES-u poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M
 • Predložiti FURS-u poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za druga izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je treba poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

Računovodski koledarček za februar 2016

10. 2.

 • Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
 • Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti
 • Predložiti DURS-u rekapitulacijsko poročilo za četrto četrtletje 2015

15. 2.

 • Predložiti FURS-u poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
 • Predložiti FURS-u obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in prispevke plačati
 • Predložiti DURS-u obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112, in prispevke plačati

19. 2.

 • Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
 • Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti KRD
 • Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti – SN-T
 • Predložiti BS poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov DVP
 • Predložiti rekapitulacijsko poročilo za januar 2016

29. 2.

 • Predložiti FURS-u obračun DDV in obveznost tudi plačati
 • Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z nerezidenti – SKV
 • Predložiti AJPES-u poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M
 • Predložiti AJPES-u letno poročilo za pravne osebe javnega prava, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
 • Predložiti AJPES-u letno poročilo za pravne osebe javnega in zasebnega prava.
 • Predložiti FURS-u napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2015
 • Predložiti FURS-u napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU za leto 2015
 • Predložiti FURS-u podatke od prihrankov v obliki plačil obresti, ki jih dosegajo upravičeni lastniki
 • Predložiti FURS-u poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za druga izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je treba poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot). 

Računovodski koledarček za marec 2016

10. 3.

 • Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
 • Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti

15. 3.

 • Predložiti FURS-u obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in prispevke plačati
 • Predložiti FURS-u obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112, in prispevke plačati
 • Predložiti FURS-u poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU

21. 3.

 • Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
 • Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti KRD
 • Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti – SN-T
 • Predložiti BS poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov DVP
 • Predložiti FURS-u rekapitulacijsko poročilo za februar 2016

31. 3.

 • Predložiti FURS-u napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2015 (e-oddaja)
 • Predložiti FURS-u napoved za odmero dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2015 (e-oddaja)
 • Predložiti FURS-u napoved za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov za leto 2015
 • Predložiti FURS-u obračun DDV in obveznost tudi plačati
 • Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti – obrazec SKV
 • Predložiti AJPES-u poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M
 • Predložiti FURS-u davčni obračun davka od dohodka pravih oseb
 • Predložiti FURS-u obračun dohodnine od dohodkov iz dejavnosti
 • Predložiti AJPES-u letno poročilo za gospodarske družbe in podjetnike, zadruge, društva
 • Predložiti FURS-u poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1
 • Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za druga izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je treba poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

Računovodski koledarček za april 2016

11. 4.

 • Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
 • Plačati razliko v akontaciji davka od dohodkov pravnih oseb za januar in februar na podlagi novega obračuna
 • Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnost
 • Plačati razliko v akontaciji dohodnine od dohodka iz dejavnosti za januar, februar in marec na podlagi novega obračuna

15. 4.

 • Predložiti FURS-u poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
 • Predložiti FURS-u obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in prispevke plačati
 • Predložiti FURS-u obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112, in prispevke plačati

20. 4.

 • Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
 • Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti KRD
 • Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti – SN-T
 • Predložiti BS poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov DVP
 • Predložiti rekapitulacijsko poročilo za marec 2016

 29. 4

 • Predložiti FURS-u obračun DDV in obveznost tudi plačati
 • Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z nerezidenti – SKV
 • Predložiti AJPES-u poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M
 • Predložiti ZPIZ-u obrazec M4
 • Predložiti AJPES-u konsolidirane računovodske izkaze za leto 2015
 • Predložiti FURS-u poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za druga izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je treba poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

Računovodski koledarček za maj 2016

10. 5.

 • Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
 • Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti
 • Predložiti AJPES-u statistiko finančnih računov za prvo četrtletje

16. 5.

 • Predložiti FURS-u poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
 • Predložiti FURS-u obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in prispevke plačati
 • Predložiti FURS-u obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati

20. 5.

 • Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
 • Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti KRD
 • Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti – SN-T
 • Predložiti BS poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov DVP
 • Predložiti rekapitulacijsko poročilo za april 2016

31. 5.

 • Predložiti FURS-u obračun DDV in obveznost tudi plačati
 • Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z nerezidenti – SKV
 • Predložiti AJPES-uporočilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M
 • Predložiti FURS-u poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za druga izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je treba poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

Računovodski koledarček za junij 2016

10. 6.

 • Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
 • Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti

15. 6.

 • Predložiti FURS-u poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
 • Predložiti FURS-u obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in prispevke plačati
 • Predložiti FURS-u obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112, in prispevke plačati

20. 6.

 • Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
 • Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti KRD
 • Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti – SN-T
 • Predložiti BS poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov DVP
 • Predložiti rekapitulacijsko poročilo za maj 2016

30. 6.

 • Predložiti FURS-u obračun DDV in obveznost tudi plačati
 • Predložiti FURS-u poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1
 • Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z nerezidenti – SKV
 • Predložiti AJPES-u poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za druga izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je treba poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

Računovodski koledarček za julij 2016

11. 7.

 • Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
 • Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti

15. 7.

 • Predložiti FURS-u poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
 • Predložiti FURS-u obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in prispevke plačati
 • Predložiti FURS-u obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112, in prispevke plačati

20. 7.

 • Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
 •  Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti KRD
 •  Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti –  SN-T
 •  Predložiti BS poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov DVP
 •  Predložiti rekapitulacijsko poročilo za junij 2016

29. 7.

 • Predložiti FURS-u obračun DDV in obveznost tudi plačati
 • Predložiti FURS-u poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1
 • Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z nerezidenti – SKV
 • Predložiti AJPES-u poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za druga izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je treba poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

Računovodski koledarček za avgust 2016

10. 8.  

 • Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
 • Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti

15. 8.

 • Predložiti FURS-u poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
 • Predložiti FURS-u obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in prispevke plačati
 • Predložiti DURS-u obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112, in prispevke plačati

19. 8.

 • Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
 • Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti KRD
 • Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti – SN-T
 • Predložiti BS poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov DVP
 • Predložiti rekapitulacijsko poročilo za julij 2016

31. 8.

 • Poročanje Banki Slovenije – obrazci SKV
 • Zadnji rok za predložiti revidiranih letnih poročil za gospodarske družbe, zadruge, društva na AJPES-u za podjetja, zavezana k reviziji
 • Predložiti FURS-u obračun DDV in obveznost tudi plačati
 • Predložiti FURS-u poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1
 • Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z nerezidenti – SKV
 • Predložiti AJPES-u poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za druga izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je treba poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

Računovodski koledarček za september 2016

9. 9.

 • Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
 • Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti

15. 9.

 • Predložiti FURS-u poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
 • Predložiti FURS-u obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in prispevke plačati
 • Predložiti FURS-u obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112, in prispevke plačati

20. 9.

 • Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
 • Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti KRD
 • Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti – SN-T
 • Predložiti BS poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov DVP
 • Predložiti rekapitulacijsko poročilo za avgust 2016

30. 9.

 • Predložiti FURS-u obračun DDV in obveznost tudi plačati
 • Predložiti FURS-u poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1
 • Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z nerezidenti – SKV
 • Predložiti AJPES-u poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za druga izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je treba poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

Računovodski koledarček za oktober 2016

10. 10.

 • Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
 • Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti

14. 10.

 • Predložiti FURS-u poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
 • Predložiti FURS-u obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in prispevke plačati
 • Predložiti FURS-u obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112, in prispevke plačati

20. 10.

 • Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
 • Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti KRD
 • Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti – SN-T
 • Predložiti BS poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov DVP
 • Predložiti rekapitulacijsko poročilo za september 2016

28. 10.

 • Predložiti FURS-u obračun DDV in obveznost tudi plačati
 • Predložiti FURS-u poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1
 • Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z nerezidenti – SKV
 • Predložiti FURS-u obračun DDV in obveznost tudi plačati
 • Predložiti AJPES-u poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za druga izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je treba poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

Računovodski koledarček za november 2016

10. 11.

 • Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
 • Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti
 • Predložiti AJPES-u statistiko finančnih računov SFR

15. 11.

 • Predložiti FURS-u poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
 • Predložiti FURS-u obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in prispevke plačati
 • Predložiti FURS-u obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112, in prispevke plačati

21. 11.

 • Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
 • Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti KRD
 • Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti – SN-T
 • Predložiti BS poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov DVP
 • Predložiti rekapitulacijsko poročilo za oktober 2016

30. 11.

 • Predložiti FURS-u obračun DDV in obveznost tudi plačati
 • Predložiti FURS-u poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1
 • Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z nerezidenti – SKV
 • Predložiti AJPES-u poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za druga izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je treba poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

Računovodski koledarček za december 2016

9. 12.

 • Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
 • Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti

15. 12.

 • Predložiti FURS-u poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
 • Predložiti FURS-u obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in prispevke plačati
 • Predložiti FURS-u obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati

20. 12.

 • Predložiti rekapitulacijsko poročilo za november 2016
 • Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
 • Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti KRD
 • Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti – SN-T
 • Predložiti BS poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov DVP

30. 12.

 • Predložiti FURS-u obračun DDV in obveznost tudi plačati
 • Predložiti FURS-u poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1
 • Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z nerezidenti – SKV
 • Predložiti AJPES-u poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za druga izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je treba poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

Preizkusite digitalno izdajo priročnika:

e prirocnik

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font