Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Konkretne opredelitve, kdaj gre za službeno pot, ne najdemo ne v Zakonu o delovnih razmerjih in ne v Zakonu o dohodnini. Zato se službena pot trenutno presoja po pravilniku obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ta določa, da je službena pot krajša od treh mesecev. Daljša pot zaposlenega v tujino se obravnavana kot napotitev na delo v tujino, ampak z letom 2018 ne bo več tako. Zakon o čezmejnem izvajanju storitev bo namreč črtal 129. člen omenjenega pravilnika. Člen pa govori o tem, kako sta službena pot in napotitev ločeni med seboj. Pri presojanju vsebine se bo upošteval dejanski namen dela v drugi državi in vsebina dela, v povezavi z registriranimi dejavnostmi podjetja.
Glede na davčno uredbo je potrebno upoštevati napoved, ki določa najkrajše običajne cestne povezave. Pri obračunu poti ni pomemben čas, ki ga delojemalce potrebuje, da pride na svoj delovni sedež, ampak je pomembna razdalja v kilometrih. Pomembno je določiti stalno in običajno prebivališče (vsaj štiri ni v tednu).
Neobdavčeno se upošteva kilometrina, ki predstavlja povezavo po lokalnih in magistralnih cestah, kadar je ta povezava v kilometrih krajša od avtocestne povezave, kljub temu, da delodajalec uporablja avtocestno povezavo.
V primeru, da je narava dela takšna, da delojemalec opravlja delo zunaj sedeža delojemalca in se vsak dan vrača v kraj, kjer prebiva, se v davčno osnovo ne všteva (opravlja delo na območju Slovenije) regres za prehrano v skladu z Uredbo in povečano vrednost prehrane, če dela več kot deset ur (od osme ure dalje 0,76 evrov za vsako dopolnjeno uro).
V primeru, da se delo opravlja v tujini je delavec upravičen do dnevnice v višine glede ur, ki jih opravi. Višina dnevnice je odvisna v kateri državi je delo opravil in je znižana v primeru zagotovljenih obrokov, kot so zajtrk (10-odstotkov v primeru cele dnevnice ali 15-odstotkov v primeru polovične dnevnice) in kosilo, večerja (35-odstotkov v primeru cele dnevnice ali 40-odstotkov v primeru polovične dnevnice).
Pri opravljanju davčnih inšpekcijskih nadzorov pri zavezancih, ki napotujejo delavce na delo v tujino, so najpogosteje ugotovljene nepravilnosti v zvezi z neupravičenim izplačilom povračil stroškov. To so denimo dnevnice, povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, čeprav gre za vsako dnevno delo, ki je opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi. Da boste lahko pravilno uveljavljali stroške službenih poti, morate ustrezno izpolnjevati potne naloge.

Komentarje lahko dodajo le naročniki.

Naročite priročnik Knjižbe za računovodje:

e prirocnik

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font