Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Ugotavljanje poslovnega rezultata v proizvodni družbi

Izkaz denarnih tokov po posredni metodi izdelamo iz izkaza poslovnega izida in iz bilance stanja (začetno in končno stanje v bilanci stanja).

Na koncu sestavimo še izkaz denarnih tokov. Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno leto ali za medletna obdobja, za katera se sestavlja. Izkaz denarnih tokov bomo izdelali po različici II. po posredni metodi.

Iz podatkov izdelajmo še bilanco stanja. Predpostavili bomo, da družba spada med srednje družbe.

Izkaz poslovnega izida je temeljni računo-vodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja (SRS 25.1). Po opravljenih knjiženjih razporeditve čistega dobička sestavimo izkaz poslovnega izida: 

Pri knjiženju razporeditve čistega dobička upoštevamo, da je družba med letom plačala 30.000 € akontacije davka in da mora razliko doplačati v 30 dneh po predložitvi obračuna.

Družba Zajček d.d. je uspešno zaključila poslovno leto. Po uskladitvi stanj ima družba na dan 31. 12. knjižene naslednje stroške in odhodke:

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font