Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Opredelitev pojma samostojni podjetnik posameznik

Posebnost podjetnika je tudi ta, da je obdavčen po Zakonu o dohodnini in da je davčna osnova dobiček, ki ga ugotovi tako, da od prihodkov, doseženih v davčnem letu, odšteje odhodke, dosežene v davčnem letu v zvezi z opravljanjem dejavnosti.

Vsi ostali, ki presegajo merila za vodenje poslovnih knjig po načelu enostavnega knjigovodstva, morajo voditi poslovne knjige po načelu dvostavnega knjigovodstva. Pri tem pa morajo upoštevati določila SRS 30 in Kontni okvir za male samostojne podjetnike posameznike (Uradni list, št. 107/15). Kontni načrt si podjetnik sestavi sam.

Podjetnik lahko poslovne knjige vodi po načelu enostavnega knjigovodstva, če izpolnjuje določene pogoje, in sicer:

  1. povprečno število delavcev ne presega 3,

  1. letni prihodki so manjši od 50.000 €,

Vsak samostojni podjetnik mora voditi poslovne knjige in druge evidence, da s tem zagotovi podatke za sestavljanje računovodskih izkazov. Kakšne poslovne knjige pa vodi posameznik, je odvisno od načina vodenja poslovnih knjig. Tako lahko samostojni podjetniki vodijo poslovne knjige po načelu enostavnega knjigovodstva ali po načelu dvostavnega knjigovodstva.

Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1)1 v 3. členu pravi, da je podjetnik fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. ZGD-1 z izrazom podjetnik opredeljuje fizično osebo, ki opravlja dejavnost in je vpisana v poslovni register.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font