Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Popis sredstev in obveznosti do njihovih virov pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost

Samostojni podjetnik je 70.000 evrov polproizvodov, ki jih je imel na zalogi, poslal svojemu poslovnemu partnerju (kooperantu), da jih dodela in pobarva. Kooperant je poslal račun v vrednosti 6.100 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Prav tako je poslal nazaj obdelane proizvode, ki jih je samostojni podjetnik prevzel nazaj na zalogo nedokončane proizvodnje.

Samostojni podjetnik je 50.000 evrov materiala, ki ga je imel na zalogi, poslal svojemu poslovnemu partnerju (kooperantu), da ga zbrusi in lakira. Kooperant je poslal račun v vrednosti 12.200 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Prav tako je poslal nazaj obdelan material, ki ga je samostojni podjetnik prevzel nazaj na zalogo materiala.

Samostojni podjetnik je ob letnem inventurnem popisu zalog gotovih izdelkov ugotovil primanjkljaj, ki je iz naslova kala v vrednosti 1.000 evrov, ki je nižji od zakonsko dovoljenega.

Samostojni podjetnik je letno nabavil blago v vrednosti 100.000 evrov. Zakonsko dovoljen kalo je 2 odstotka od letne nabave. Zalogo trgovskega blaga vodi po prodajni ceni z DDV. Vkalkulirana razlika v ceni je 10 odstotkov in vkalkuliran DDV je 22 odstotkov. Ob letnem popisu zalog trgovskega blaga se je ugotovil primanjkljaj iz naslova kala v vrednosti 1.800 evrov.

Samostojni podjetnik je letno nabavil blago v vrednosti 100.000 evrov. Zakonsko dovoljen kalo je 2 odstotka od letne nabave. Zalogo trgovskega blaga vodi po prodajni ceni. Vkalkulirana razlika v ceni je 10 odstotkov. Ob letnem popisu zalog trgovskega blaga se je ugotovil primanjkljaj iz naslova kala v vrednosti 1.800 evrov.

Samostojni podjetnik je letno nabavil blago v vrednosti 100.000 evrov. Zakonsko dovoljen kalo je 2 odstotka od letne nabave. Zalogo trgovskega blaga vodi po nabavni ceni. Ob letnem popisu zalog trgovskega blaga se je ugotovil primanjkljaj iz naslova kala v vrednosti 1.800 evrov.

Ob koncu leta je popisna komisija pri samostojnem podjetniku ugotovila manjko stroja, katerega nabavna vrednost je 20.000 evrov in popravek vrednosti 15.000 evrov. Tržna vrednost je 6.000 evrov. Manjko je v breme samostojnega podjetnika.

Ob koncu leta je popisna komisija pri samostojnem podjetniku ugotovila manjko trgovskega blaga v vrednosti 1.500 evrov. Tržna vrednost je 1.700 evrov. Manjko je v breme samostojnega podjetnika in zaloge vodi po nabavni vrednosti.

Primer: Zasebnik si je v svojih računovodskih usmeritvah zapisal, da bo konec poslovnega leta s popravkom vrednosti odpisal vse terjatve, katerih zapadlost konec leta je več kot 120 dni. Tako ima zasebnik takšnih terjatev konec leta 5.900 €. Te terjatve odpiše v breme poslovnega izida.

Primanjkljaj in uničenje blaga lahko nastane zaradi kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem, prevozom in prodajo blaga pri opravljanju dejavnosti trgovine na drobno in na debelo.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font