Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Družba Zajček, d. d., je prejela račun za najem poslovnih prostorov za štiriletno obdobje od družbe Vihar, d. o. o., v vrednosti 4.000 evrov. Družba Vihar, d. o. o., ki je lastnica poslovnih prostorov, ni obračunala DDV.

Družba Vihar, d. o. o., je prejela plačalo za štiri leta vnaprej dano najemnino poslovnih prostorov družbi Zajček, d. d., v vrednosti 4.880 evrov. Prek e-Davkov na FURS sta družbi poslali izjavo, da bo najem predmet obračuna DDV.

Družba Zajček, d. d., je plačala za štiri leta vnaprej najemnino poslovnih prostorov družbi Vihar, d. o. o., v vrednosti 4.880 evrov. Prek e-Davkov na FURS sta družbi poslali izjavo, da bo najem predmet obračuna DDV. 

Pri prejetih donacijah (le-te so lahko v denarju ali opremi) je knjiženje enako kot pri prejetih državnih podporah. Donacije se knjižijo na kontu 967 – Prejete donacije, zmanjševanje le-teh pa na konto 768 – drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki.

Primer: Samostojni podjetnik prejme državno podporo za nakup proizvajalne opreme. Pri tem nastanejo naslednji poslovni dogodki:

  1. Nakup proizvajalne opreme po računu dobavitelja v višini 97.600 € (od tega je DDV 17.600 €;

Primer: Samostojni podjetnik je oddal poslovni prostor za 5 let v najem. Od najemojemalca je zahteval plačilo vnaprej za vseh pet let, zato mu izstavi račun. Najem nepremičnin je oproščeno plačila DDV, zato najemodajalec izstavi račun v višini 50.000 €.

V kontnem načrtu za male samostojne podjetnike posameznike so v skupini 96 prikazane dolgoročne pasivne časovne razmejitve. Med dolgoročne pasivne časovne razmejitve spadajo:

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font