Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Izkazovanje podjetnikovega kapitala

100-odstotni lastnik kapitalske (gospodarske) družbe (enoosebni d. o. o.) je ena fizična oseba, ki bo družbo prodala v celoti in s tem pridobila novega družbenika ali več družbenikov. V družbi je bil družbenik kot fizična oseba 13 let. Vrednost deleža ob ustanovitvi je bil 10.000 evrov in družbenik ga je prodal za 18.000 evrov. 

Družba Vihar, d. o. o., je nabavila zgradbo (130.000 evrov) in pripadajoče zemljišče (40.000 evrov) in uporablja model revalorizacije. V času uporabe je bila obračunana amortizacija zgradbe v vrednosti 30.000 evrov. Amortizacijska stopnja je 3-odstotna. V času uporabe so zemljišče in zgradbo prevrednotili na pošteno vrednost, kar se odraža v revalorizacijskih rezervah. Družba Vihar, d. o. o., ima namen najeti dolgoročno posojilo pri poslovni banki in ga bo zavarovala s svojo hipoteko, zato jo je morala dati oceniti pooblaščenemu cenilcu vrednotenja nepremičnin, ta je ocenil, da je tržna vrednost zgradbe 90.000 evrov in zemljišča 45.000 evrov. Družba Vihar, d. o. o., je znižala obračunane odložene obveznosti za davek iz naslova prevrednotenja.

Samostojni podjetnik je zaprl svojo dejavnost. Iz dejavnosti je v svoje gospodinjstvo prenesel stroj, ki ga je kupil kot fizična oseba in ga prenesel v svojo dejavnost ob začetku opravljanja dejavnosti. Ob prenosu stroja je njegova knjigovodska vrednost 8.000 evrov (za 42.000 evrov je stroj v času uporabe že amortiziran).

Družba Vihar, d. o. o., je nabavila zgradbo (130.000 evrov) in pripadajoče zemljišče (40.000 evrov) in uporablja model revalorizacije. V času uporabe je bila obračunana amortizacija zgradbe v vrednosti 30.000 evrov. Amortizacijska stopnja je 3-odstotna. Družba Vihar, d. o. o., ima namen najeti dolgoročno posojilo pri poslovni banki in ga bo zavarovala s svojo hipoteko, zato jo je morala dati oceniti pooblaščenemu cenilcu vrednotenja nepremičnin, ta je ocenil, da je tržna vrednost zgradbe 125.000 evrov in zemljišča 55.000 evrov. Družba Vihar, d. o. o., je obračunala odložene obveznosti za davek iz naslova prevrednotenja. Na zahtevo banke je morala družba Vihar, d. o. o., povečati svoj osnovni kapital. Sklep skupščine družbenikov je potrdil, da se revalorizacijske rezerve v višini 40.000 evrov prenese v povečanje osnovnega kapitala, kar se je strinjala tudi banka.

Samostojni podjetnik je kupil stroj kot fizična oseba. Informiran je bil, da če ga prenese v dejavnost, bo lahko uveljavljal vse stroške investicijskega vzdrževanja, amortizacije ipd. Posebnost je ta, ker ga je nabavil kot fizična oseba, ko je že imel registrirano dejavnost kot samostojni podjetnik.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font