Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov

Podjetnik Jože s. p. je uspešno zaključil poslovno leto in je ustvaril naslednje prihodke in odhodke.

Davčno delno priznani odhodki so:

1. za obračunano amortizacijo, ki presega amorti-zacijo, obračunano po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, in na podlagi predpisanih stopenj. Najvišje dovoljene amorti-zacijske stopnje po ZDDPO-2 (33. člen) so za:

V davčnem obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti pa lahko zavezanec uveljavlja tudi olajšave, ki mu znižujejo osnovo za akontacijo dohodnine. Tako si lahko upoštevajo naslednje olajšave:

Odhodki se pri ugotavljanju davčne osnove upoštevajo v skladu z ZDDPO-2 oziroma v skladu z ZDoh-2. V obrazcu so predvidene vrstice za povečanje oziroma zmanjšanje odhodkov.

Prihodki se pri ugotavljanju davčne osnove upoštevajo v skladu z ZDDPO-2, in sicer iz izkaza poslovnega izida, sestavljenega v skladu z računovodskimi standardi. Tako ugotovljeni prihodki se lahko na podlagi davčnih predpisov povečajo ali zmanjšajo glede na to, ali so davčno priznani ali ne.

V Zakonu o dohodnini (Zdoh-2) je prikazana obdavčitev vseh dohodkov fizičnih oseb. V Zakonu so opredeljeni tudi dohodki, ki jih fizična oseba doseže z opravljanjem neodvisne, samostojne dejavnosti, ne glede na namen in rezultate opravljanja te dejavnosti.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font