Izraba letnega dopusta odsotnega delavca zaradi bolniškega staleža in starševskega dopusta

04. 5. 2021

Vprašanje:

Delavka je bila na bolniški odsotnosti od jeseni 2019 neprekinjeno do nastopa prvega starševskega dopusta v februarju 2020. Takoj po izteku starševskega dopusta je bila delavka ponovno na bolniški odsotnosti zaradi rizične nosečnosti, ki bo trajala do začetka porodniškega dopusta, in sicer predvidoma julija 2021.

Delavka ima še neizkoriščen dopust za leto 2020, neizkoriščen pa bo ostal tudi ves dopust za leto 2021. Ko se vrne v službo junija 2022, ji pripada dopust še za leto 2022. Zanima nas, ali ji pravica do dopusta za leto 2020 še pripada in kdaj ga lahko koristi?

Nazaj