Obračun prevoza na delo - javni prevoz ali kilometrina?

07. 10. 2021 | Avtor: Simona Matko Počivalšek

Vprašanje:

Od delovnega mesta do najbližje avtobusne postaje je 900 m. Ali se delavcu obračuna prevoz na delo in iz dela na podlagi javnega prevoza ali kilometrine? Ali lahko delodajalec sprejme interni akt, da se bo prevoz na delo in iz dela obračunaval po kilometrini?

Nazaj