Odpravnina ob upokojitvi - kateri podatek o višini upoštevati

14. 1. 2022 | Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje:

Glede odpravnine ob upokojitvi ZDR-1 (132. člen) določa, da če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače, je delodajalec delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se bo upokojil, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje.

Npr. delavec se upokoji 31.12.2021 in mu pripada odpravnina v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. V tem primeru se gleda povprečje mesečnih plač v RS za mesec november, oktober, september 2021, ampak v praksi je to nemogoče, ker uradni podatek povprečne plače v RS za mesec november še do 18.01.2022 verjetno ne bo znan, zato se lahko gleda samo tromesečje oktober, september, avgust 2021 kar pa več ni v skladu z 132.členom ZDR-1 ali pač?

Nazaj