Plačevanje s plačilnimi karticami v javnem zavodu

12. 10. 2021 | Avtor: Špela Kramberger

Vprašanje:

Smo Javni zavod in nekatere storitve, ki jih izvajamo plačajo kupci s plačilnimi karticami (post terminal). Dokumentacijo o plačilu storitve s plačilno kartico zberejo v Blagajni, kjer se izdela blagajniški dnevnik z blagajniškim prejemkom, ki je opremljen z vsemi prilogami – izpisi iz posameznih post terminalov.

Vprašanje: ali je potrebno knjižiti poslovni dogodek kot priliv in odliv v blagajni na posebnem kontu blagajne – plačilne kartice (skupina analitičnih kontov 100)?

Nazaj