Šola v naravi – finančni vidik

20. 9. 2021 | Avtor: Špela Kramberger

Predogled vsebine

Vsebina

  • Pravna podlaga za organizacijo in izvajanje šole v naravi ter izračun cene ter prispevka učenca (Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o financiranju šole v naravi)
  • Obvezna šola v naravi kot del predmetnika OŠ in kot nadstandardna storitev – kdaj šola dobi povrnjena sredstva z MIZŠ
  • Organizacija in dolžnost obveščanja staršev o izvedbi šole v naravi z roki – kako se načrtuje v letnem delovnem načrtu oddelka in zavoda, obveščanje staršev, do kdaj je treba staršev seznaniti z višino stroškov, možnosti plačila – v enkratnem znesku ali v obrokih
  • Izračun cene z upoštevanjem vseh stroškov – KONKRETNI PRIMER
  • Upravičeni in neupravičeni stroški pri izračunu cene za starše – katere stroške lahko zavod všteje v izračun cene in katerih ne
  • Sofinanciranje stroškov s strani ustanovitelja ter ostali stroški
  • Stroški šole v naravi, ki jih krije delodajalec – stroški, povezani z zaposlenimi
  • Kadrovska organizacija šole v naravi in pravice delavcev – število učiteljev spremljevalcev in kateri dodatki jim pripadajo, obseg ur (redni delovnik, dežurstvo, pripravljenost na delo …)
  • Plačilo stroškov šole v naravi za učence iz socialno šibkih družin – kaj lahko in česa ne?

Nazaj