Izplačevanje redne delovne uspešnosti javnim uslužbencem v letu 2020

25. 11. 2021 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Po več letni zamrznitvi izplačevanja redne delovne uspešnosti je od 1. 7. 2020 dalje izplačilo redne delovne uspešnosti sklano z ZSPJS in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor spet mogoče. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ...

Nazaj