Obdavčitev dohodkov nerezidentov

21. 6. 2022 | Avtor: mag. Brigita Osojnik

Predogled vsebine

V praksi se pri obdavčitvi dohodkov nerezidentov najpogosteje pojavljajo napake zaradi nepoznavanja določb ZDoh-2 (od katerih dohodkov so nerezidenti zavezani za plačilo dohodnine v Sloveniji) in določb mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (v katerih primerih lahko uveljavljamo ugodnost po mednarodnih pogodbah in na kakšen način).

»Nekaj primerov, kjer se pojavljajo najpogostejše napake: (v okvirček)

- »Slovenska pravna oseba, ki je izplačevalec dohodka fizični osebi - nerezidentu na podlagi sklenjene podjemne pogodbe (za provizijo od posredovanja pri prodaji določenega izdelka v tujini – kraj opravljanja dela je v tujini), ne predloži obračuna davčnega odtegljaja na obrazcu REK-2, nerezidentu izplača bruto dohodek (ne razpolaga s potrjenim zahtevkom KIDO5 niti obrazcem A1 nosilca zavarovanja tuje države);

- slovenska pravna oseba, plača najemnino npr. fizični osebi, rezidentu Hrvaške, za poslovni prostor, ki se nahaja v Zagrebu in ne predloži obračuna davčnega odtegljaja na obrazcu REK-2 (ne razpolaga s potrjenim zahtevkom KIDO 8);

- tuja pravna oseba zaračuna vodenje poslov družbe slovenski pravni osebi (plačila sodijo med direktorjeve osebne prejemke, ki so obdavčeni po ZDoh-2 ne glede na to, kdo jih dejansko prejme), direktor navedenih prejemkov ne napove v Sloveniji.”

Na seminarju bomo podrobno obdelali sledeče teme:

  • Kdo so davčni nerezidenti?
  • Kako obdavčiti dohodke nerezidentov, ki so v delovnem razmerju pri slovenskem delodajalcu?
  • Praktični prikaz obdavčitve dohodkov direktorjev in prokuristov – nerezidentov.
  • Katera so pravila mednarodne obdavčitve dividend fizičnih in pravnih oseb in kako to izvesti v praksi – praktični primeri.
  • Kako obdavčiti umetnike in športnike – praktični primeri.
  • Prikazanih bo še več primerov iz prakse, med njimi tudi:

- obveznost obračuna in plačila akontacije dohodnine od izplačanih dohodkov nerezidentom zaposlenim v podružnici v tujini,

- posebnosti dohodkov poslovodij.

Nazaj