Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja v javnem sektorju v letu 2021

20. 9. 2021 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Vsebina

 • Ureditev povračil stroškov in drugih prejemkov v ZUJF in v aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (veljavnost za javne uslužbence in funkcionarje)
 • Pregled povračil stroškov in drugih prejemkov ter predstavitev posameznih višin in pogojev za izplačevanje:
  • regresa za prehrano
  • povračilo stroškov prevoza na delo in z dela
  • povračila stroškov na službenem potovanju
  • dnevnic za službeno potovanje v državi
  • kilometrine za uporabo lastnega vozila za službene namene
  • jubilejnih nagrad
  • solidarnostnih pomoči
  • terenskega dodatka
  • nagrad za obvezno prakso dijakom in študentom.
 • Vloga minimalne plače

Nazaj