Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Aktualno

V letu 2016 smo nabavili OS -KLIMA (76. a čl. ZDDV). Ker klima ni že v začetku pravilno delovala smo jo letos vrnili in nabavili drugo z višjo ceno.

Prvič se srečujem s konsolidacijo in me zanima sledeče: mama za hčero izdela projektno dokumentacijo in pri tem zaračuna prihodke. Hčerinsko podjetje to v svojih knjigah knjiži kot neopredmeteno osnovno sredstvo. Kako poteka konsolidacija ob koncu leta? Mama izloči samo prihodke od prodaje neopredmetenega osnovnega sredstva ali tudi tega ne, ker tudi sama zase izvaja projektne dokumentacije in izda račun sama sebi za Investicije v lastni režiji?

Za leto 2015 je prejšnja računovodkinja knjižila vrednost nedokončane proizvodnje na konto 6010 (6010 / 4900) v vrednosti obračunanih stroškov na delovnih nalogih za storitve kupcem. Hkrati je v IPI prikazana ta vrednost kot prihodek spremembe vrednosti nedokončane proizvodnje.
V letu 2016 je kupcem na podlagi obračuna stroškov izdala fakture kupcem (knjižba 120/760 + ddv), vrednost zaloge je ostala iz otvoritve (nespremenjena iz leta 2015).
Zanima me pravilnost knjižbe ob izdaji fakture kupcem, saj se je prihodek pripoznal že v IPI 2015. Menim, da bi morali zmanjšati vrednost prihodkov (storno 760 za vrednost obračunane nedokončane proizvodnje 2015 in hkrati znižati vrednost zaloge za ta del), saj drugače izkazujemo 2x prihodke za isto stvar (enkrat v letu 2015 – kot sprememba vrednosti nedokončane proizvodnje in v letu 2016 kot poslovne prihodke od prodaje storitev). Ali je postopek morda drugačen?

Dobavitelj nam je z ladijskim prevozom poslal obutev iz Kitajske, meseca dec.2016 in takrat tudi izstavil račun. Mi smo to blago zaradi ladijskega transporta carinili in prejeli v naše skladišče 10.1.2017 ter naredili prevzemni dokument. 

Družba je 9.12.2016 vezala 50.000 USD za obdobje 6 mesecev. Kako pravilno poknjižimo ta dogodek? Ali lahko uporabimo konto 183? Nikjer namreč nisem zasledila, da se ta konto ne uporablja za devize. Po mojem razumevanju v tem primeru ni prišlo do tečajnih razlik, saj so USD že na računu. Prosim za potrditev, ali je potreben kakršenkoli obračun tečajnih razlik v tem primeru in kdaj?

Knjiženje tečajnih razlik od depozita v USD

Knjiženje transakcij na USD računu

Imam vprašanje glede zneskov za javni prevoz za zaposlene. Kje in po katerem ceniku se vzamejo zneski za javni prevoz, če je več ponudnikov? Kako je prav, katerega izbrati?

Ali mora družbenik po noveli ZGD-1I vrniti dolgoročno posojilo iz preteklih let, čeprav je stanje kapitala večje od 7.500,00 EUR.

Odvetnik bo prejel na fiduciarni račun od zavarovalnice visoko odškodnino (cca. 500.000 EUR) za fizično osebo, ki jo zastopa. Fizična oseba pa želi, da ji odvetnik to odškodnino izplača v gotovini. Ali ji mora odvetnik odškodnino nakazati na TRR?

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font