Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb, ki jih prejemajo v tujini

Stališče FURS je, da zavezanci, ki dosegajo dohodke v tujini, morajo le-te prijaviti v Sloveniji, saj so rezidenti Republike Slovenije in imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče. V primeru, da davčni zavezanec sproti ne prijavlja prejete dohodke iz tujine ne prejme informativnega izračuna dohodnine.

V primeru, da odločba ni vročena do 15. junija tekočega leta za preteklo leto , mora zavezanec do 31. julija vložiti napoved za odmero dohodnine. Zavezanec lahko v napovedi uveljavlja plačan davek v tujini (odbitek).

Nazaj

s